Nordblast Sodablästringspistol

Precio:
Uciación: SUECIA
Modelo: Sodablästringspistol
Año de Fabricación: 2015

Miljövänlig sodablästring lämpar sig utmärkt för rengöring i hushåll, restaurering och rengöring av bilar och delar av övriga fordon, underhåll av byggnader, båtar och husvagnar. NB Home-sodablästringspistolen lämpar sig för hobby- och yrkesbruk! Finns även 25 kg säck med blästringssoda hemma på lager.

Nota: ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO - please see all Partes Del Equipo De Ganadería Suecias »

Ud. desearía tener servicios adicionales?